Τομείς δραστηριότητας

Αστικό δίκαιο

 

Αυτοκινητικές υποθέσεις (θανατηφόρα, σωματικές βλάβες – υλικές ζημίες), Μισθώσεις, Οικογενειακές Διαφορές, Κληρονομικές Υποθέσεις, Ιατρικά Σφάλματα, Υιοθεσία – Παρένθετη Μητρότητα, Ελέγχους Τίτλων Ακινήτων, Εργατικό Δίκαιο.

Ποινικό δίκαιο

 

Εκπροσώπηση κατηγορουμένων και παθόντων τόσο στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, όσο και στο ακροατήριο των ποινικών Δικαστηρίων (Πλημμελειοδικεία, Εφετεία & Άρειο Πάγο).

Εμπορικό δίκαιο

 

Συμβάσεις, Αξιόγραφα, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, Πτωχευτικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο.

Διοικητικό δίκαιο

 

Αγωγές αποζημίωσης κατά Δημοσίου & Ν.Π.Δ.Δ. – Διοικητικές Προσφυγές.

Αστικό δίκαιο

 

Αυτοκινητικές υποθέσεις (θανατηφόρα, σωματικές βλάβες – υλικές ζημίες), Μισθώσεις, Οικογενειακές Διαφορές, Κληρονομικές Υποθέσεις, Ιατρικά Σφάλματα, Υιοθεσία – Παρένθετη Μητρότητα, Ελέγχους Τίτλων Ακινήτων, Εργατικό Δίκαιο.

Ποινικό δίκαιο

 

Εκπροσώπηση κατηγορουμένων και παθόντων τόσο στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, όσο και στο ακροατήριο των ποινικών Δικαστηρίων (Πλημμελειοδικεία, Εφετεία & Άρειο Πάγο).

Εμπορικό δίκαιο

 

Συμβάσεις, Αξιόγραφα, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, Πτωχευτικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο.

Διοικητικό δίκαιο

 

Αγωγές αποζημίωσης κατά Δημοσίου & Ν.Π.Δ.Δ. – Διοικητικές Προσφυγές.